Investește în oameni!

image description

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 – „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.1. „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”

Titlul proiectului„EVALUARE NAȚIONALĂ LA STANDARDE EUROPENE!”

Contract: POSDRU/153/1.1/S/138268

Beneficiar: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BACĂU

În lipsa unei reforme substanțiale a cadrului național curricular, procesul de formare coerentă și unitară a competențelor cheie la elevii din ciclul gimnazial este realizabil doar în cadrul unor intervenții preponderant extracurriculare, finanțate prin proiecte sau programe de tip ,,Şcoală după şcoală”.

Proiectul își propune dezvoltarea unui program integrat de pregătire suplimentară pentru examenele naționale, în măsură să pregătească eficient elevii din ciclul gimnazial pentru a răspunde exigențelor testărilor naționale.

O analiză atentă a statisticilor în ceea ce privește promovabilitatea la examenele de evaluare națională și cauzele scăderii ratei promovabilității impune o serie de schimbări de abordare a activităţilor didactice, inclusiv nonformale, axate pe formarea de competențe cheie de care este nevoie pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru promovarea cu success a examenelor naționale.

 

PENTRU INFORMAŢII DETALIATE DESPRE CELELALTE PROGRAME COFINANŢATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ, VĂ INVITĂM SĂ VIZITAŢI  www.fonduri-ue.ro

 

CONŢINUTUL ACESTUI MATERIAL NU REPREZINTĂ ÎN MOD OBLIGATORIU POZIŢIA OFICIALĂ A UNIUNII EUROPENE SAU A GUVERNULUI ROMÂNIEI.