Activități

A0: Atingerea rezultatelor proiectului, monitorizarea și evaluarea permanentă a derularii proiectului, precum și realizarea raporturilor tehnico-financiare trimestriale și finale.

A1: Informare si publicitate – cu scopul diseminării informațiilor legate de obiectivele proiectului, despre sursele de finanțare și despre implementarea și rezultatele activităților pe toata durata de desfășurare a proiectului.

A2: Diagnosticarea factorilor care influențează formarea efectivă și evaluarea specifică a competențelor cheie necesare pentru susținerea examinărilor naționale la elevii din invățământul gimnazial.

A3: Construcția programului educațional la nivel multiregional, de educație tip „Pregătire suplimentară și psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naționale” , ce se vor desfășura la sfârșitul clasei a VIII-a.

A4: Pregătirea derulării programului la nivel multiregional, de educație tip „Pregătire suplimentară și psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naționale”, desfășurate la sfârșitul clasei a VIII-a .

A5: Pilotarea programului educativ „Pregătire suplimentară și psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naționale” la nivel multiregional.

A6: Derularea programului multiregional de educație tip „Pregătire suplimentară si psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naționale” de la final de clasa a VIII-a, cu elevii din anul școlar 2014 -2015.

A7: Evaluarea performanțelor în implementarea programului la nivel multiregional, de educație tip „Pregătire suplimentară si psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naționale” de la  final de clasa a VIII-a.

A8: Diseminarea rezultatelor implementării la nivel multiregional a programului de educaţie tip „Pregătire suplimentară şi psihopedagogică”.

Download (PDF, 560KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>