Obiective

Obiectivul general al proiectului ,,Evaluarea naţională la standarde europene!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, este constituirea unui cadru eficient și durabil de dezvoltare și evaluare sistematică a procesului de formare a competențelor cheie la elevii din ciclul gimnazial, în vederea pregătirii susținerii cu succes a examinărilor naționale de la finalul clasei a VIII- a, prin intermediul unui program educațional desfășurat la nivel multiregional.

Obiectivele specifice avute în vedere sunt:

  • Eficientizarea continuă a procesului de formare a competențelor cheie (limbă maternă,matematică, competența de a învață eficient) cu ajutorul unui program pilot la nivel multiregional, de educație tip „Pregatire suplimentară și psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naţionale”, ce vor fi susținute la final de clasa a VIII-a;
  •  Perfecționarea competențelor profesionale ale personalul cu funcții de conducere, monitorizare, evaluare și control din inspectoratele școlare, precum și ale personalului din sistemul național de examinare, evaluare și curriculum în învățământul preuniversitar;
  • Optimizarea resurselor de învățare destinate elevilor din învățământul gimnazial prin utilizarea aplicațiilor multimedia, precum și a formelor de instruire moderne și a curriculelor obligatorii adaptate nevoilor de formare și orientare școlară ulterioară;
  • Creșterea implicării actorilor sociali relevanți la nivel multiregional în programul educațional pilot de susținere a procesului de formare a competențelor cheie la elevii din ciclul gimnazial prin organizarea și derularea de activități nonformale de educație.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>