Parteneri

1. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN OLTolt again

Inspectoratul Școlar Județean Olt este o autoritate publică locală, subordonată Ministerului Educației Naționale, având ca principal obiect de activitate implementarea la nivel local a politicii educative naționale. Instituția coordonează în mod direct prin inspectorii școlari procesul instructiv-educativ din unitățile cu personalitate juridică din rețeaua învățământului preuniversitar la nivelul județului Olt. ISJ Olt urmărește modul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar la nivelul județului, în concordanță cu politica educațională de la nivel național.

Contact:

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 8 B
Tel: 0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801

e-mail: secretariat@isjolt.ot.edu.ro
web: www.isjolt.ro

 

 

FNAP-IP

 

2. FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PĂRINȚI-ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

FNAP-IP este o asociație nonprofit care are drept scopuri principale următoarele:

  • Organizarea, sprijinirea, dezvoltarea și desfășurarea activităților sociale, în domeniul promovării drepturilor și intereselor legitime ale părinților și copiilor în relația partenerială școală-elevi-părinți;
  • Susținerea și apărarea intereselor comune ale membrilor săi și ale copiilor angrenați în realizarea unui nivel tot mai performant de educație, cultură și bună stare în mediul școlar preuniversitar;
  • Realizarea unui climat social propice dezvoltării capacităților educaționale, culturale, de sănătate, la stimularea și ocrotirea populației de vârstă școlară preuniversitară și a părinților;
  • Realizarea unui parteneriat educațional în scopul modernizării, eficientizării și îmbunătățirii continue a procesului din învățământ;
  • Susținerea și promovarea intereselor asociațiilor de părinți, comitetelor reprezentative ale părinților din învățământul preuniversitar, părinților și copiilor;
  • Dezvoltarea capacității asociațiilor de părinți de a participa la configurarea și derularea programelor și proiectelor educaționale;
  • Dezvoltarea de parteneriate și implicarea comunităților locale și de afaceri în dezvoltarea de programe educaționale inovatoare.

Contact:

http://www.fnapip.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>