Workshop-uri

     În data de 15 mai ISJ Bacău, în calitate de beneficiar al proiectului POSDRU ID 138268  „Evaluare naţională la standarde europene!”, a fost gazda unui workshop de analiză a stadiului demersurilor sistematice de formare a competențelor cheie pentru nivelul gimnazial de educație. Workshop-ul s-a desfăşurat simultan, în sistem de video-conferinţă, la nivelul regiunilor București – Ilfov, Sud-Vest Oltenia și Nord – Est. Astfel, partenerii ISJ Bacău în acest proiect important – ISJ Olt şi FNAP-IP – au putut lua parte la discuţiile ce s-au dovedit foarte utile în conturarea unui nou tip de abordare a pregătirii unuia dintre cele mai importante examene naţionale.

      Activitatea (corespunzătoare subactivităţii A2.1 din cadrul proiectului) la care au participat membri ai echipei de proiect, cadre didactice, consilieri școlari, reprezentanți ai părinților și elevilor a constat într-o dezbatere ce a avut ca scop identificarea acțiunilor educativ corective / recuperatorii implementate și a rezultatelor obținute în scopul  formării competențelor cheie pentru  nivelul gimnazial de educație (în special competențe în limba română, competențe în matematică, competența de a învăţa eficient). Dezbaterea a avut în vedere aspecte precum identificarea cauzelor care duc la rezultatele obținute de elevi; factorii care influenţează formarea efectivă și specifică a competențelor cheie; disponibilitatea de participare și implicare într-un program de pregătire suplimentară; factorii motivaționali de reuşită, configurațiile și tipologiile resurselor și instrumentelor de învăţare care ar putea susține dezvoltarea competențelor cheie și ar putea genera rezultate mai bune la examenele naționale.

      Participanții au fost invitați să-și exprime părerea în legătură cu evaluarea națională și pregătirea pentru evaluarea națională din perspectiva profesorului, a directorului de şcoală, a elevului și a părintelui. Concluziile rezultate în urma acestui focus grup vor ajuta la evaluarea utilității realizării și implementării unui program de pregătire suplimentară inovativ, eficient, cu impact semnificativ asupra rezultatelor pe care elevii de clasa a VIII-a le pot obține la evaluarea națională.

GALERIE FOTO

Activităţi de diseminare a rezultatelor pe componentele de bază, opțională și de consiliere din cadrul proiectului 

In vederea transferului de expertiză şi de modele de bune practici la nivel local şi multiregional şi a diseminarii rezultatelor implementarii proiectului, în cadrul proiectului au fost desfăşurate, în judeţul Bacău, perioada august-septembrie 2015, două întalniri de lucru cu actori relevanţi din domeniul educaţiei şi două workshop-uri, după cum urmează:

-Întâlnirea de lucru pentru diseminarea rezultatelor implementarii programului „Pregatire suplimentară şi psihopedagogică pentru. promovarea cu succes a examenelor nationale” la nivel multiregional-componenta de bază – 8 august 2015

-Întâlnirea de lucru pentru diseminarea rezultatelor implementarii programului „Pregatire suplimentară şi psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor nationale” la nivel multiregional-componenta opţională şi de consiliere, – 28 august 2015

-Workshop-ul multiregional pentru diseminarea rezultatelor proiectului „Evaluare națională la standarde europene!” - componenta de bază, 26 septembrie 2015

Workshop multiregional pentru diseminarea rezultatelor proiectului „Evaluare națională la standarde europene!” - componenta opţională şi de consiliere, 26 septembrie 2015

În cadrul evenimentelor au participat cadre didactice, elevi, decidenți la nivel regional în domeniul educațional şi reprezentați ai beneficiarului și partenerilor.

Programul „Pregatire suplimentară şi psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor nationale”, dezvoltat în cadrul proiectului, și-a propus să genereze efecte pozitive pentru 4100 de elevi din învățământul gimazial, prin formarea atât a competențelor de bază, cu accent pe trunchiul comun din Curriculumul Național, cât și pe consilierea și orientarea elevilor în vederea alegerii studiilor și a sprijinirii acestora în procesul de formare a competențelor cheie. Formarea acestor competențe la elevi va asigura, pe termen scurt și mediu, rezultate superioare la examenele naționale de la sfârșitul clasei a VIII-a, precum și la alte examene și concursuri școlare. Pe termen lung, elevii ce parcurg programa de pregătire suplimentară descrisă mai sus, vor beneficia de o adaptabilitate sporită la diverse contexte de învățare, putând să selecteze corespunzător instituțiile de învățământ liceal și chiar universitar ce corespund cel mai bine profilului lor, asigurându-se, după finalizarea studiilor, o inserție facilă și de durată pe piața muncii.

Download (PDF, 1.84MB)

Download (PDF, 1.39MB)

Download (PDF, 1002KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>