Perioada

Pilotarea programului educativ „Pregătire suplimentară şi psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naţionale”

Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Olt și cu Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar, au mai facut un pas în implementarea proiectului “Evaluare Naţională la Standarde Europene”. În aces sens, în perioada octombrie-decembrie, a avut loc pilotarea programului educativ „Pregătire suplimentară şi psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naţionale” la nivel multiregional, un program inovator şi integrat de formare de competenţe cheie, adresat elevilor din învăţământul gimnazial, în scopul pregătirii acestora pentru promovarea cu succes a examenelor naţionale de la sfarsitul clasei a VIII-a.

Aceasta etapă a putut fi implementată in urma finalizării activităţilor de formare a consilierilor şcolari şi a experţilor pentru educaţie si învăţare-pilot, etape finalizate cu succes în lunile septembrie şi octombrie.

Pilotarea a avut  rolul de a culege un prim feedback cu privire la modul de implicare şi acceptare a programului şi de a identifica modalităţile de îmbunătăţire şi calibrare a resurselor dezvoltate. Tot în pilotare a fost testată şi modalitatea de stimulare a implicarii şi a performanţelor şcolare. Desfăşurarea programului pilot s-a realizat pe componentele programului: componenta de bază, componenta opţională, componenta de consiliere şi componenta de evaluare a performanţelor.

Pentru aceasta etapă au fost selectati 615 elevi din judetul Bacău si 640 de elevi din judetul Olt. Aceştia au fost pregătiţi suplimentar la disciplinele Limba şi literatura Română – 20 de ore, Matematică – 20 de ore şi disciplina opţională: TIC sau Educaţie Civică , la alegere– 10 ore.

Pentru o mai bună cuantificare a rezultatelor acestui proiect, elevii selectaţi pentru a participa în aceasta etapă au susţinut 2 teste: un test predictiv şi un test de evaluare finală, teste structurate după modelele de subiecte pentru evaluarea naţională la limba română şi matematică.

Rolul acestor evaluări a fost de a măsura progresul şcolar înregistrat de elevi în urma parcurgerii modulelor concepute de experţii curriculă şi cercetare din judeţele Bacău şi Olt, coordonaţi de experţii curriculă din cadrul FNAP-IP (Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar).

In luna ianuarie, ultima lună de desfăşurare a pilotării programului educativ „Pregătire suplimentară şi psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naţionale”, se vor desfăşura două seminarii de analiză a rezultatelor înregistrate în această perioadă, pe componenta de bază şi pe componentele opţională şi consiliere. Tot în luna ianuarie vor fi premiaţi elevii care au dovedit un interes ridicat în desfăşurarea acestui program şi au avut un nivel ridicat de progres şcolar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>