Perioada

Curs de formare pentru experţii educaţie si învăţare-derulare

În perioada 10-17.12.2014 a avut loc programul de formare intitulat: Pregătire suplimentară diferențiată pentru promovarea cu success a examenelor naționale, acreditat prin OMEN 4384/ 22.08.2014 şi adresat experţilor educaţie si învăţare-derulare.

În cadrul acestui curs au participat 62 de cadre din sistemul naţional de examinare, evaluare şi curriculum în învăţământul preuniversitar. Programul s-a desfăşurat în trei locaţii, după cum urmează: Grupa1, la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare ” – 21 de profesori, Grupa 2, la  Colegiul Național Ferdinand I – 21 de profesori şi  Grupa 3, la Colegiul Tehnic Anghel Saligny – 20 de profesori.

Cursul a constat în parcurgerea a 40 de ore, cumulând 38 de ore repartizate pentru derularea efectivă a cursului în sistem face to face şi 2 ore pentru activitatea de evaluare.

Activitățile de formare propriu-zisă (face-to-face) au vizat parcurgerea a două module: M1 Principii e-learning pentru pregătirea elevilor de liceu. Studiu de caz şi M1 Modalități de lucru colaborative.

Activitățile de formare a experţilor educaţie si învăţare-derulare au fost desfășurate folosindu-se suportul de curs elaborat de către experții P2 din proiect – FNAP-IP (Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar). Cursanții au participat la activități teoretice și practice unde au lucrat atât individual cât și pe grupe. În vederea desfășurării activităților practice, cursanților li s-au pus la dispoziție instrumente diverse și atractive prevăzute în supportul de curs primit de către formator de la FNAP-IP.

Evaluarea  cursanţilor a fost realizată in doua moduri: o evaluare continuă, pe parcursul întregului curs şi o evaluare finală, concretizată prin prezentarea portofoliului, întocmit pe parcursul cursului, în faţa unei comisii din care au făcut parte 2 formatori. Toti cei 62 de de cursanţi au absolvit cursul cu calificative de foarte bine şi excelent.

La sfârșitul acestui program de formare, a fost finalizată activitatea de organizare și derulare a sesiunilor de formare și acreditare a formabililor care vor lucra cu elevii din grupul țintă, conform planificării activităților programului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>