Despre proiect

Solicitant: Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău

Reprezentantul legal: prof. Theodora Şotcan – Inspector Şcolar General, tel. +40 (0)234511899 / fax: +40 (0)234571038, e-mail: theodora_sotcan@yahoo.com; isjbacau@isj.bc.edu.ro

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea ratei promovabilitatii la examenele de evaluare nationala, sustinute la finalul clasei a VIII-a, prin implementarea unui program educational la nivel multiregional, de elaborare si derulare a unor activitati inovative si unitare, pentru dezvoltarea si evaluarea procesului de formare a competentelor cheie ale elevilor din invatamantul gimnazial, din judetele Bacău si Olt.

Proiectul își propune dezvoltarea unui program integrat de pregătire suplimentară pentru examenele naționale, în măsură să pregătească eficient elevii din ciclul gimnazial pentru a răspunde exigențelor testărilor naționale.

O analiză atentă a statisticilor în ceea ce privește promovabilitatea la examenele de evaluare națională și cauzele scăderii ratei promovabilității impune o serie de schimbări de abordare a activităţilor didactice, inclusiv nonformale, axate pe formarea de competențe cheie de care este nevoie pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru promovarea cu success a examenelor naționale.

Obiectivele orizontale ale POSDRU ID 138268 sunt:

  • Egalitate de şanse
  • Dezvoltare durabilă
  • Inovaţie şi TIC
  • Abordare interregională

Durata proiectului: – 18 în luni

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>